Privacy Policy

Gegevensverwerking
Als u MamaDi.nl bezoekt, iets bestelt, inschrijft voor de nieuwsbrief of iets vraagt, wordt u onder andere gevraagd naam, adres-, bank- en/of betaalgegevens te verstrekken. MamaDi.nl gebruikt deze gegevens voor de volgende doeleinden:

  • het verlenen en factureren van onze producten
  • afhandeling van uw bestelling en informeren over het verloop daarvan
  • informeren over MamaDi.nl als organisatie, haar producten en activiteiten
  • verstrekking van gegevens aan derden indien noodzakelijk om hun werkzaamheden voor MamaDi.nl te kunnen voeren of op basis van wettelijke verplichtingen
  • uw eventuele vragen te beantwoorden
  • vastleggen van informatie (onder andere het gebruikte IP-adres) met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken, alsmede voor de beveiliging van de website

Uw rechten
U heeft het recht om de gegevens die MamaDi.nl van u heeft geregistreerd op elk moment in te zien. Indien deze informatie geheel of deels onjuist is, dan kunt u MamaDi.nl verzoeken om deze gegevens te corrigeren, aan te vullen, verwijderen of af te schermen. U kunt uw verzoek richten aan info@mamadi.nl of per post: MamaDi.nl, Zuideinde 64a, 1511 GH Oostzaan, Nederland. Indien u geen marketing informatie over MamaDi.nl, haar organisatie of producten wenst te ontvangen dan kunt u een e-mail sturen naar info@MamaDi.nl.

Cookies
Op deze website wordt gebruik gemaakt van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies worden gebruikt in het bestelproces om informatie over uw bestellingen op te slaan. Ook wordt daarin informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren) om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken. Tevens kan deze informatie worden gebruikt om u aanbiedingen te doen, gebaseerd op uw eigen voorkeur, zoals blijkt uit uw eerdere aankoopgegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet van alle mogelijkheden van onze website gebruik kan maken. U kunt uw browser echter ook zo instellen dat u wordt geïnformeerd als er een cookie wordt geplaatst op uw computer.

Beveiliging van persoonsgegevens
MamaDi.nl draagt zorg voor een passende mate en vorm van beveiliging van persoonsgegevens. MamaDi.nl streeft derhalve naar een veilige overdracht van data tussen uw computer en onze server. MamaDi.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

MamaDi.nl en overige websites
Deze website bevat mogelijk links naar andere websites. MamaDi.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de verwerkingen van uw gegevens door deze partijen. Voor verdere informatie raden wij u aan om het privacy beleid (indien van toepassing) op de desbetreffende website te lezen.

Wijzigingen
Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de website kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacy verklaring. Het is daarom raadzaam om deze privacy verklaring regelmatig te raadplegen.

Contact
Indien u vragen heeft over het privacy beleid van MamaDi.nl dan kunt u contact opnemen met MamaDi.nl per e-mail: info@mamadi.nl of per post: MamaDi.nl, Zuideinde 64a, 1511 GH Oostzaan, Nederland